قرينه سازي ابرو و ليفت و لمينت مژه

قرینه سازی

  آموزشگاه اسماعيل زاده علاوه بر آموزش های صفر تا صدمتعادل سازی چهره زنانه، ارائه ی خدماتی همچون

  • متعادل سازی پیشانی و ابرو

  • متعادل سازی بینی

  • متعادل سازی گونه و لب

  • متعادل سازی چانه، فک و غبغب

را دارا می باشد که با جدید متد روز و مشاوره رایگان برای فرم صورت شما به همراه است.

لیفت و لمینت مژه

  آموزشگاه اسماعيل زاده علاوه بر آموزش های صفر تا صد، ارائه ی خدماتی همچون

  • لیفت مژه

  • لمینت مژه

  • حجم دهنده و پرپشت کننده ی مژه

  • ترمیم مژه

را دارا می باشد که با جدید متد روز و مشاوره رایگان برای فرم صورت  و چشم شما به همراه است.